Young Care Orkester fra Hjørring forandrer små og store verdener med musikkens kraft.

Derfor er vi super glade for, at Young Care har meldt, at de kommer med en fantastisk gruppe og spiller for os den 19 september til Mød Verden – I Karolinelund. 

Presseudsendelse kan frit anvendes ved omtale af: Young Care Orkester Foto: Lars Horn / Baghuset.  Dato: 16.12.11

Om YoungCare projektet:

El sistema begyndte som et socialt projekt i Venezuela, og er nu kommet til Danmark. YoungCares bygger et netværk op om barnet, hvor voksennærvær kombineret med musik udvikler børnenes integration, kompetencer, og livskvalitet.

Presseudsendelse kan frit anvendes ved omtale af: Young Care Orkester Foto: Lars Horn / Baghuset.  Dato: 16.12.11

Ressourcestærke voksne frivillige musikere virker som mentorer med primært socialt formål, hvor de spiller i orkester sammen med børnene og dermed giver dem et netværk og muligheder for at skabe en fremtid på lige vilkår med andre børn. Undervisningen sørger Hjørring Musiske Skole for.

Igennem undervisningen er det målet, at børnene får succesoplevelser ved at indgå i et fagligt fællesskab, hvor de kommer til at opleve en udvikling i deres musiske kundskaber. Igennem denne udvikling og deres samvær med hinanden får børnene mulighed for at opbygge deres selvtillid og selvværd. Samtidig lærer de også at indgå i et fællesskab og får derved også opbygget deres sociale kompetencer.

IMG_3553